image-gasification-600x600

Gasifikacija

Gasifikacija grada Kruševca

Privredno društvo Eco global d.o.o, je u aprilu mesecu 2012. godine na zakonit i legalan način postao suvlasnik sa 33% ukupnog udela u preduzeća Rasina Energogas d.o.o. koje je kao strateški partner grada Kruševca sprovodilo plan gasifikacije započet 12.6.2007.godine, na osnovu važećih propisa Ministarstva energetike RS i pravnih odluka Skupštine grada Kruševca.

Eco global d.o.o. čije je vlasnik Vera Ristić, se nakon pet godina od započete pravne i faktičke procedure sprovođenja gasifikacije Kruševca, uključila u navedeni projekat, putem ulaska u vlasništvo firme. Rasina Energogas se obavezala da će ceo posao gasifikacije u dužini od 800 km, završiti u roku od 4 godine sopstvenim sredstvima. Ukupnu obračunatu vrednost radova strateškog partnera „Rasina Energogas d.o.o. saglasno prihvaćenoj ponudi, sa pripadajućim PDV, Srbijagas je u obavezi da izmiri u 120 jednakih mesečnih rada (ili deset godina).Vrednost projekta je 32.000.000 eura.

Kontakt