image-solar-power-plants-600x600

Solarne elektrane

Solarna elektrana Merdare

Eco global je pored malih hidroelektrana izgradio i prvo solarno postrojenje u Srbiji ,,Merdare“ u mestu Matarova u opštini Kuršumlija za firmu Solar Matarova koja je u vlasništvu italijanske kompanije Gascom iz Padove, na osnovu građevinske dozvole br.01-351-54 od 12.10.2012.

Kapacitet ovog postrojenja je 2 MW i zauzima površinu od 4ha. Sistem se sastoji od solarnog dela koji čini sistem od 470 redova i 8100 modula od poli-kristalnog silicijuma.

Za rad ove elektrane bilo je neophodno kompletno rekonstruisati dalekovod u dužini od 3km i delimično rekonstruisati postojeći dalekovod EPS, zamenom betonskih stubova i kabla dužine 10km. Očekivana proizvodnja električne energije na godišnjem nivou je 2,3GWh.

Kompanija Eco global je izgradila postrojenje po principu ,,ključ u ruke“, što podrazumeva da je realzovala kupovinu zemljišta za lokaciju, pribavila sve dozvole kod lokalnih i republičkih organa, organizovala izradu projektne dokumentacije za izgradnju elektrane, puštanje u rad, dobijanje licence, rešenje o povlašćenom statusu, ugovor o isporuci električne energije, izradu dalekovoda, i obezbeđivanje kreditne linije KfW banke preko UniCredit banke za realizaciju ovog projekta.

Izgradnja je počela u julu 2012. godine, a elektrana je završena u decembru 2012. godine, a upotrebna dozvola 01-351-10 je dobijena 18.02.2013. godine.

Kontakt